Brush- up kursus for kliniske vejledere

Kurset henvender sig til dig, som er uddannet klinisk vejleder og har nogle års erfaring, samt fagfolk, som endnu ikke er uddannet kliniske vejledere, men som fungerer som enten kliniske vejledere eller daglige vejledere. På kurset vil du få genopfrisket din viden om læring og de faktorer som påvirker det gode vejledningsforløb, samt få nye perspektiver på de erfaringer du har gjort dig som vejleder. Du vil få opfrisket din viden om didaktik, refleksion, motivation, læringsmiljø og rollen som klinisk vejleder. Du vil lære hvordan man eksaminerer, giver karakterer og bedømmer den studerendes præstationer, samt få træning i kommunikation, for at få en forståelse for, hvordan man tilpasser sin vejledningsmetode til den studerendes behov. Efter endt kursus har du en opdateret viden om rollen som klinisk vejleder, og du har fået nye værktøjer til at tilrettelægge gode læringsforløb.

Undervisere
Underviserne er alle fra videreuddannelsen på professionsuddannelserne og har mange års erfaring i at uddanne kliniske vejledere. Alle undervisere er desuden beskikkede censorer hos uddannelsesministeriet og erfarne eksaminatorer.

Der optages max. 12 deltagere på hvert hold, så vi har mulighed for at arbejde i dybden med deltagernes erfaringer og behov for læring.

Varighed
Kurset varer 3 sammenhængende dage fra kl. 9-15 og afholdes i Holbæk. Kurset er inklusiv forplejning

Eksamen
Der udstedet kursusbevis efter endt kursus

Opstart
Der opstartes hold 4 gange årligt

Pris: 5900 kr ex. Moms

Skræddersyede forløb
Det er muligt at bestille holdet som rekvireret forløb, hvor indholdet tilpasses den enkelte organisations behov og ønsker. Vi laver rekvirerede forløb ned til 6 deltagere og tidspunktet for afholdelse aftales individuelt. Undervisningen kan afholdes i Holbæk eller hos rekvirenten. Kontakt Martin Hartmann for mere information: Martin@knudsenoghartmann.dk

Overbygningsmodul: Diplommodul i ledelse til kliniske vejledere 

Uddannelsen henvender sig til uddannede kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige i sundhedssektoren, som gerne vil have ny viden om vejledningsmetoder, samt være i stand til at arbejde fokuseret med onboarding og fastholdelse/tilknytning af både studerende, samt nye medarbejdere. Modulet bygger oven på den viden om pædagogik, psykologi og læring, som den kliniske vejleder har lært på diplommodulet i klinisk vejledning. Vi vil arbejde med hvordan man strukturerer et godt vejledningsforløb for studerende og et godt oplæringsprogram for nye medarbejdere og hvad forskellen er på de to. Vi vil gå dybden med de udfordringer man kan møde som klinisk vejleder og hvordan man sikrer motivation, trivsel og arbejdsglæde hos både studerende og nye medarbejdere. Der vil gennemgående været fokus på den ledelsesfunktion man har som klinisk vejleder og hvordan man kan anvende ledelsesmæssige værktøjer og coaching, til at understøtte faglig og personlig udvikling, samt trivsel blandt alle medarbejdere på arbejdspladsen.

Diplommodulet Ledelse og coaching ( 5 ects) er en integreret del af forløbet. Modulet giver dig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne inddrage coaching i din ledelsespraksis. Du lærer at anvende coachingmetoder og bringe de rette værktøjer i spil for at fremme refleksion, læring og innovation – såvel hos den enkelte medarbejder, som i teamet. Du lærer herudover at vejlede og instruere medarbejdere i, hvordan den enkelte kan udnytte sine evner mest hensigtsmæssigt. 

Efter endt uddannelse vil du have en udvidet dine kompetencer som klinisk vejleder, samt kunne varetage funktioner rettet mod onboarding og fastholdelse/tilknytning af medarbejdere, samt kunne udføre coachende samtaler til enkeltindivider og i grupper. Du vil få redskaber til at forebygge stress og mistrivsel på arbejdspladsen, samt sikre et godt og motiverende lærings- og udviklingsmiljø.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, som bedømmes efter 7-trins skalaen.

Deltidsmodul- Holbæk
Deltidsmodulet løber over 3-4 måneder, med 8 dagens undervisning, fordelt på 2 undervisningsdage om måneden fra kl. 9-15. Modulets afsluttes med et hotelophold, hvor der indgår en overnatning, samt fuld forplejning.

Fuldtidsmodul- Holbæk
Fuldtidsmodulet løber over 4 uger, med 2 ugentlige undervisningsdage fra kl. 9-15.  Modulet afsluttes med et ophold på et hotel, hvor der indgår en overnatning, samt fuld forplejning. 

OBS! Den sidste dag på hotel, er en del af forløbet og det er vigtigt at deltage. Om aftenen spiser vi middag og netværker, hvor underviserne deltager og står til rådighed for sparring.

Der er fuld forplejning under hele kurset.

Pris: 24.900 kr ex. moms

Kursus i tværprofessionelt samarbejde

Kurset i tværprofessionelt samarbejde retter sig mod sundhedsfaglige eller pædagogiske organisationer, som har flere professioner ansat og som ønsker at forbedre samarbejde og trivsel i organisationen, hvor der er fokus på at have borgeren i centrum.

På kurset vil deltagerne lære at identificere muligheder og udfordringer i organisationen, som kan løses ved et forbedret tværfagligt samarbejde. Deltagerne vil arbejde med relationel koordinering, distribueret ledelse og organisationsudvikling, kommunikativ simulationstræning og hvordan man laver tværfaglige indsatser, men borgeren i centrum. Der vil være et gemmegående fokus på hvordan man arbejder anerkendende, både med kollegaer og borgere/patienter.

Her kan du læse om, hvad Gentofte kommune fik ud af forløbet
LÆS ARTIKLEN

Varighed
Kurset varer 3 dage fra kl. 9-15, fordelt over 2 uger

Eksamen
Der udstedes kursusbevis efter gennemførsel af kurset

Sted
Kurset afholdes i Holbæk og er inklusiv forplejning

Pris 5900 ex.moms

Kurset kan afholdes som rekvireret forløb, hvor det udelukkende er deltagere fra samme organisation som deltager. For yderligere information kontrakt: Martin Hartmann for mere information: Martin@knudsenoghartmann.dk

Sundhedspædagogik: Hvordan arbejder vi med sundhed hos borgeren?

Kurset henvender sig til socialpædagogisk og sundhedsfagligt personale, som arbejder med borgere, der har brug for omfattende hjælp i dagligdagen.

Kurset tager udgangspunkt i en sundhedspædagogisk tilgang, hvor der sættes fokus på sundheds- og sygdomsforståelser, opøvelse af handlekompetence hos borgeren, modstandsmekanismer, udfordringer som seksualitet, kost, motion og hygiejne, hvor vi ser på motiverende tilgange til øget sundhed. Kurset er praksisnært, hvor deltagerne får lov til at arbejde med egne cases og problematikker og få konkrete metoder og værktøjer, til at arbejde med sundhed i praksis.

Undervisningen varetages af erfarne efter- og videreuddannelses undervisere og psykoterapeuter, som blandt andet har undervist for sundhedsstyrelsen og socialstyrelsen.

Undervisningen afholdes i Holbæk og afvikles over to dage.

Pris: 5900 kr ex.moms incl. forplejning

Rekvirerede forløb
Det er muligt at få undervisningen tilrettelagt, som et privat hold, hvor det kun er en enkelt virksomheds personale som deltager. Her vil der tages udgangspunkt i organisationens konkrete udfordringer og behov for læring. For yderligere information Kontakt Martin Hartmann for mere information: Martin@knudsenoghartmann.dk

Forråelse og omsorgstræthed- hvad er det og hvordan kan vi forhindre det?

Denne Masterclass tager udgangspunkt i, hvordan vi forhindrer forråelse og omsorgssvigt i offentlige og private organisationer. Ud fra deltagernes egen praksis, vil vi sætte begreberne omsorgstræthed og forråelse ind i en teoretisk forståelsesramme og give inspiration til forebyggende metoder, som kan implementeres direkte i praksis. Deltagerne vil efter endt kursus få viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde forebyggende med omsorgstræthed og forråelse.

Der er fuld forplejning under kurset.

Kurset varer en dag fra kl. 9-15

Dato: d. 7 Marts

Sted: Smedelundsgade 5 i Holbæk

Pris: 2900 kr ex. moms

Kurset kan bestilles som et skræddersyet forløb til din virksomhed og vi kan også komme ud og undervise hos jer. For yderligere information Kontakt Martin Hartmann for mere information: Martin@knudsenoghartmann.dk

Ledelsesnetværk for mellemledere i sundhedsvæsenet

Ledelsesnetværket er for sundhedsfaglige mellemledere fra kommuner, regioner og private aktører.  Netværket er en mulighed for at få tid og rum, til at sparre med ligesindede og få ny viden og inspiration til, hvordan man kan tackle udfordringer i hverdagen, herunder personaleledelse, organisatoriske ændringer, mistrivsel og stress, rekrutteringsudfordringer m.fl.  Der vil være faglige oplæg fra erfarne undervisere på diplomuddannelsen i ledelse og den sundhedsfaglige diplomuddannelse samt fra det private erhvervsliv. Netværket er et frirum og der er tavshedspligt for alle deltagere, for at sikre tryghed og tillid i netværket. Netværksdialogen tager altid udgangspunkt i deltagernes erfaringer, oplevelser og behov for inspiration og ny viden.

Netværket løber over 8 mdr, med 4 mødegange fra kl. 15-18.00.  Netværket afsluttes med et hotelophold, hvor der indgår fuld forplejning og overnatning. Den afsluttende dag er vigtig for at få etableret varige relationer mellem deltagerne, så netværket bliver forankret.

Første mødegang er i Holbæk. De 2 efterfølgende mødedage afholdes hos deltagerne efter nærmere aftale.

Pris
9900 ex.moms

september, 2023