Kombinationsuddannelse:

Den 4 årige diplomuddannelse i Relationel ledelse og Psykoterapi- bliv registreret Psykoterapeut, få en diplomuddannelse i ledelse, samt en akademiuddannelse som stress coach

KH Uddannelse og Zealand udbyder i fællesskab uddannelsen som psykoterapeut og leder, på kun 4 år. Uddannelsen i Ledelse og Psykoterapi klæder dig på til en kognitiv relations-orienteret praksis med både individer og grupper. Du får både en lederuddannelse med særligt fokus på en dyb forståelse af de mennesker, du skal lede, både på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Du bliver fuldbefaren psykoterapeut og bliver i stand til at virke som konsulent og relations-praktikker. Du får herudover et personligt udviklingsforløb, hvor du kommer til at kende dig selv rigtig godt på godt og ondt.

Deltagerne vil opnå viden om:

 • praksis, anvendt teori og metode inden for ledelse og psykoterapi
 • teorier og metoder indenfor ledelse og psykoterapi

Efter forløbet skal deltagerne have færdigheder til at kunne:

 • anvende relevante metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til ledelse og psykoterapi – og til at skelne mellem de to
 • analysere og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med inddragelse af relevant empiri
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til klient, medarbejdere, resten af organisationen og til øvrige interessenter
 • reflektere oven egen praksis

Efter forløbet skal deltagerne have kompetencer til at kunne:

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer
 • indgå i fagligt, tværfagligt og tværgående samarbejde og påtage sig ledelsesansvar inden for de organisatoriske rammer og etikker
 • gennemføre selvstændige terapiforløb
 • udvikle egen praksis.

Efter 1. år bliver du en del af vores konsulentnetværk, hvor du kan have egne klienter som lider af stress problematikker.

Læs den fulde modulbeskrivelse på: www.khterapi.dk

Uddannelsen foregår i Holbæk og er med fuld forplejning.

Dato for næste holdstart: 24/1-2024

Der er studiestart 2 gange årligt i Januar og August.

Pris: 59.995 kr pr.år.

Hvis du er offentligt ansat er der mulighed for at søge om tilskud til uddannelsen. Læs mere om det på: www.khterapi.dk

Bliv certificeret metakognitiv stresscoach på akademiniveau (10 ECTS).

Bliv en del vores konsulentnetværk – med mulighed for at behandle stressramte klienter.

Den certificerede StressCoach-uddannelse er en kompetencegivende akademi uddannelse på 10 ECTS. Vores primære fokus er på den metakognitive metodes tilgang til stress, ud fra både psykologiske, biologiske og sociale synsvinkler. Som behandler, vil den metakognitive behandlingsmodel for stress, give dig en lang række nye redskaber og behandlingsmuligheder, som på kort tid kan gøre en stor forskel for mange mennesker.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner såsom psykologer, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper inden for social- og sundhedssektoren, samt andre, der ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Udbytte af uddannelsen

– Indsigt i den metakognitive metodes tilgang til stress
– Uddannelse i stressmanual
– Kompetencer til at afholde coachende samtaler
– Kompetencer til at afholde stressforløb i grupper
– Metakognitiv supervision af egne cases

Hvis du ønsker en effektiv stresscoach-uddannelse, der virker i praksis, og samtidig ønsker adgang til vores konsulentnetværk med masser af klienter, så skal du vælge vores uddannelse. Uddannelsen giver samtidigt mulighed for at videreuddannelse sig til psykoterapeut og få en diplom i ledelse på 3 år.

Dato: 24/1-2024

Der er uddannelsesstart 2 gange årligt i Januar og August.

Pris: kr. 59.995,00.

Uddannelse som metakognitiv angstcoach

Kurset som metakognitiv angstcoach  retter sig mod fagprofessionelle, som gerne vil have viden og værktøjer til at arbejde med borgere, patienter eller unge, som er påvirket af angstproblematikker, både panikangst, generaliseret angst, socialangst, fobier, OCD, PTSD, præstationsangst og bekymringstanker, som kan lede til mere alvorlige angstproblematikker, hvis det ikke behandles i tide.

På kurset får du viden, færdigheder og kompetencer, så du efter endt kursus kan arbejde effektivt med angstproblematikker indenfor den metakognitive forståelsesramme. Kurset er praksisnært og du lærer at afholde individuelle samtaler eller varetage gruppeforløb for personer, hvor angsten begrænser dem i at leve det liv de ønsker. Kursus afholdes i små hold, med max. 12 deltagere, så vi kan arbejde i dybden med metoder og teknikker.

 • Du lærer den grundlæggende teori bag den metakognitive metode og hvilke forståelse og principper, metoden er baseret på.
 • Du får viden om de forskellige angstformer, hvad der udløser den og hvad der fastholder den.
 • Du lærer forskellige coachende strategier og tilgange, som afhjælper angstproblemtikker effektivt og med langtidsholdbare resultater.

Kurset afholdes i Holbæk og varer 2 dage fra kl. 9-14.

Kurset er med fuld forplejning.

Dato:

Hold 1: 22-23 Januar 2024

Hold 2: 2-3 April 2024

Pris: 6800 kr ex. moms

februar, 2024