Sundhedspædagogik- hvordan arbejder vi med sundhed hos borgeren?

Kurset henvender sig til socialpædagogisk og sundhedsfagligt personale, som arbejder med borgere, der har brug for omfattende hjælp i dagligdagen.

Kurset tager udgangspunkt i en sundhedspædagogisk tilgang, hvor der sættes fokus på sundheds- og sygdomsforståelser, opøvelse af handlekompetence hos borgeren, modstandsmekanismer, udfordringer som seksualitet, kost, motion og hygiejne, hvor vi ser på motiverende tilgange til øget sundhed. Kurset er praksisnært, hvor deltagerne får lov til at arbejde med egne cases og problematikker og få konkrete metoder og værktøjer, til at arbejde med sundhed i praksis.

Undervisningen varetages af erfarne efter- og videreuddannelses undervisere og psykoterapeuter, som blandt andet har undervist for sundhedsstyrelsen og socialstyrelsen.

Undervisningen afholdes i Holbæk

Tidspunkt

Hold 1: 7-8 december 2023 fra kl. 9-15

Hold 2: 22-23 April 2024 kl. 9-15

Pris: 4900 kr ex.moms incl. forplejning

Rekvirerede forløb

Det er muligt at få undervisningen tilrettelagt, som et privat hold, hvor det kun er en enkelt virksomheds personale som deltager. Her vil der tages udgangspunkt i organisationens konkrete udfordringer og behov for læring. For yderligere information kontakt Kontakt Martin Hartmann for mere information: Martin@knudsenoghartmann.dk

Ledelsesnetværk for forstandere og pædagogiske ledere indenfor bostedsområdet

Ledelsesnetværket er for pædagogiske ledere og forstandere, som arbejder indenfor specialpædagogikken.  Netværket er en mulighed for at få tid og rum, til at sparre med ligesindede og få ny viden og inspiration til, hvordan man kan tackle udfordringer i hverdagen, herunder personaleledelse, tilsynsbesøg, samarbejde med socialrådgivere og kommuner, forældresamarbejde m.fl.  Der vil være faglige oplæg fra erfarne undervisere på diplomuddannelsen i ledelse og fra det private erhvervsliv.

Netværket løber over 8 mdr, med 4 mødegange fra kl. 15-18.00.  Netværket afsluttes med et hotelophold, hvor der indgår fuld forplejning og overnatning.

Første mødegang er i Holbæk. De 2 efterfølgende mødedage afholdes hos deltagerne efter nærmere aftale.

Opstart 

Netværk 1: d.30 oktober 2023-14 juni 2024

Netværk 2: d.11 januar 2024-6 september 2024

Der er et max. deltager antal på 10 personer i et netværk. Deltagerne skal have mulighed for at danne relationer og udvide deres netværk, og opfordres til at mødes mellem netværksgangene, hvis det giver mening for den enkelte.

Pris
9900 ex.moms

Forråelse og omsorgstræthed- hvad er det og hvordan kan vi forhindre det?

Denne Masterclass tager udgangspunkt i, hvordan vi forhindrer forråelse og omsorgssvigt i offentlige og private organisationer. Ud fra deltagernes egen praksis, vil vi sætte begreberne omsorgstræthed og forråelse ind i en teoretisk forståelsesramme og give inspiration til forebyggende metoder, som kan implementeres direkte i praksis. Deltagerne vil efter endt kursus få viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde forebyggende med omsorgstræthed og forråelse.

Der er fuld forplejning under kurset.

Kurset varer en dag fra kl. 9-15

Dato: d. 7 Marts

Sted: Smedelundsgade 5 i Holbæk

Pris: 2900 kr ex. moms

Kurset kan bestilles som et skræddersyet forløb til din virksomhed og vi kan også komme ud og undervise hos jer. For yderligere information Kontakt: Martin Hartmann for mere information: Martin@knudsenoghartmann.dk

februar, 2024